tabela z oznaczeniami gazów

tabela z oznaczeniami gazów jednostkowych do użytku technicznego